ENGLISH

CRYS 16

HAfan
eich aelodaeth

YMUNWCH HEDDIW!
Does dim cost i aelodaeth i ddeiliaid tocyn tymor. Rydym yn awgrymu cyfraniad os nad oes gennych docyn tymor.

Mae modd i chi ymaelodi yn gyflym, yn rhwydd ac yn ddiogel arlein!

Rheoli'ch aelodaeth:
Cliciwch yma

pwy ydyn ni?

Crys 16 ydy ymddiriedolaeth swyddogol cefnogwyr y Scarlets. Ffurfiwyd ym Mharc Y Strade ym mis Ionawr 2007 ac mae’r ymddiriedolaeth wedi datblygu llawer ers hynny.
Pasiwyd penderfyniad arbennig yn ddiweddar (Gorffennaf 2017) i wneud cost aelodaeth yn rhad ac am ddim i ddeiliaid tocyn tymor y Scarlets. Gwahoddir gyfraniad gan rheiny nad sy'n aelodau. Ymunwch drwy glicio yma.

Mae popeth yr ydym yn gwneud yn digwydd ar y sail yr ydym yn cefnogi un o glybiau rygbi gorau’r byd gyda’r uchelgais o wneud y clwb yn well yn yr hir dymor. Mae Crys 16 yn aelodau o gorff y Llywodraeth ar gyfer ymddiriedolaethau cefnogwyr - Supporters Direct.
CRONFA HEN GATIAU PARC Y STRADE
Rydym wrthi'n casglu arian er mwyn gallu atgyweirio ac adnewyddu hen gatiau Parc Y Strade. Gallwch chi gyfrannu drwy PayPal!

OLD STRADEY PARK GATE FUND
We are currently raising funds to refurbish the old Stradey Park gates which now sit proudly at the entrance to Parc Y Scarlets. The refurbishment bill is extensive and all donations are gratefully received. It is possible to donate through PayPal!
 
Rydym yn cynnal llu o ddigwyddiadau i’n aelodau yn unig (neu pan ydych yn ymaelodi ar y noson) bob blwyddyn sy’n cynnwys:
 

nosweithiau cwrdd Â’r rheolwyr

Cyfle unigryw i drafod amrywiaeth o faterion gyda’r bobl sydd yn rheoli’r clwb o ddydd i ddydd.

nosweithiau cwrdd â’r hyfforddwyr

Cyfle i glywed athroniaeth ein hyfforddwyr a gofyn eich cwestiynau chi.

noson cwrdd Â'r chwaraewyr newydd

Cyfle gwych i glywed gan chwaraewyr newydd clwb a chymryd llun neu ddau.

Noson cwrdd â'r dyfarnwr

Cyfle i glywed gan ddyfarnwyr.

sut yr ydym yn cefnogi’r scarlets, ble mae’ch arian chi yn mynd a sut yr ydym yn ymdrechu i fod yn lais i’r cefnogwyr 

Y bwrdd

Mae gan Crys 16 statws “Arsylwr” ar fwrdd cyfarwyddwyr Scarlets Regional Ltd. Mae hyn yn helpu gyda cyfleu llais y cefnogwyr.

noddi chwaraewyr

Mae Crys 16 yn cefnogi’r clwb yn ariannol yn uniongyrchol gan noddi chwaraewr addawol bob tymor. Rydym yn gobeithio noddi 2 yn y dyfodol.

cyfarfodydd cyson gyda rheolwyr

Mae Crys 16 yn cwrdd yn rheolaidd gyda rheolwyr y Scarlets er mwyn gallu diweddaru ein aelodau yn rheolaidd ar faterion sy’n ymwneud â’r Scarlets a rygbi yn fwy cyffredinol.

cyfranddalwyr

Mae Crys 16 yn gyfranddalwyr yn Scarlets Regional Ltd. Mae’n uchelgai i’r ymddiriedolaeth i gynyddu ein cyfranddaliadau dros amser.

Holiadur - Uchafbwyntiau’r holiadur i gefnogwyr (Mai 2015)
Derbyniwyd 223 o ymatebion

 

CYSYLLTU / CONTACT

Croesewir negeseuon yn y Gymraeg a’r Saesneg
We welcome correspondence in English and Welsh

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(